Narodil jsem se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem a vystudoval jsem obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT. Zpočátku jsem pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté až do roku 2003 jsem vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav.

V roce 2002 jsem byl za ČSSD  zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde jsem se o rok později stal místostarostou. V roce 2008 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde jsem předsedal výboru pro dopravu. Dva roky nato jsem byl zvolen do Senátu a také starostou města Čáslavi. V současné době působím v těchto veřejných funkcích - místopředseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

CO BUDU PROSAZOVAT:

  • úzkou spolupráci s komunálními politiky v celém regionu
  • zachování dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu
  • zachování dostupnosti zdravotní péče občanům v současném rozsahu a kvalitě
  • podporu mladých rodin a seniorů
  • podporu realizace protipovodňových opatření v záplavových oblastech Posázaví